Background

BAHAGIAN KOLABORASI INDUSTRI DAN KOMUNITI

JABATAN PENDIDIKAN POLITEKNIK DAN KOLEJ KOMUNITI

96.2
peratus GE Politeknik 2022
96.8
peratus GE Kolej Komuniti 2022
18,306
Bilangan Industri Berkolaborasi 2022
44,132
Bilangan Penyertaan PSH Tahun 2022
-->